Basisschool de Vlieger

Maria Gewandenstraat 24 6432 CP Hoensbroek

  •  Tussen het groen verscholen het zijaanzicht met grote speelplaats en de ingang van de Brede Maatschappelijke Voorziening en de gymzaal
  • Indeling klaslokaal
  • Zicht op het speelplein van de kleuters met het speeltoestel voor onze kleintjes
  • Onze kleuters spelen en gymmen in een aparte speelzaal in het gebouw
  • De groepen 1 t/m 4 zitten op de 1e verdieping. Via de 'tafeltjestrap' gaan zij naar hun lokaal

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op deze pagina ziet u een overzicht van de enquête met betrekking tot de oudertevredenheid zoals wij die in het schooljaar 2022-2023 hebben afgenomen.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven