Mgr. Hanssen

Zandbergsweg 115 6432 CC Hoensbroek

 • Locatie Hoensbroek
 • Locatie Hoensbroek
 • Locatie Roermond

Sociale ontwikkeling

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Uitstroom naar het voortgezet (speciaal) onderwijs

De belangrijkste reden voor de uitstroom naar deze vormen van onderwijs is de leeftijd. Leerlingen tussen de 12 en 14 jaar kunnen direct overstappen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Tijdens de voortgangsbesprekingen wordt bepaald welk moment het meest geschikt is. Wordt besloten het kind een extra jaar aan te bieden op Mgr. Hanssen, dan moet dit een toegevoegde waarde hebben ten aanzien van het toekomstig schoolsucces.  

De uitstroombestemmingen V(S)O

Leerlingen stromen uit naar:

 • Praktijkonderwijs (PRO)
 • VMBO - basisberoepsgerichte leerweg (VMBO BBL)
 • VMBO - kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO KBL)
 • VMBO - gemengde leerweg (VMBO GL)
 • VMBO - theoretische leerweg (VMBO TL)
 • VSO cluster 2
 • VSO cluster 3
 • VSO cluster 4  

Binnen het VMBO kan er sprake zijn van leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Het is geen aparte leerweg, maar leerlingen krijgen extra begeleiding meestal in kleinere groepen. Het niveau van het VSO-onderwijs is afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling en van de betreffende school. Deze mogelijkheden variëren van arbeidstoeleiding (ATL) via bepaalde certificaten tot VMBO - trajecten.  

Sommige leerlingen volgen: Technisch onderwijs in België of het Voortgezet buitengewoon onderwijs in België. Het niveau van het technisch onderwijs is te vergelijken met VMBO BBL en KBL. Het niveau van het buitengewoon voortgezet onderwijs is te vergelijken met Praktijkonderwijs en VMBO BBL met LWOO.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven