Basisschool De Regenboog

Weijenbergstraat 8 6431 AL Hoensbroek

 • In deze sublocatie bevinden zich de groepen 1 t/m 3.
 • Project dat in het teken stond van verkeersveiligheid en vooral veel leuke activiteiten
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Wij willen voor u en uw kind(eren) een school zijn:  

 • waar uw kind graag naar toe komt en zich veilig voelt;
 • waar hard gewerkt wordt;
 • waar je van en met elkaar kunt leren;
 • waar je samen kunt lachen, maar ook samen mag huilen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leven
 • Vrijheid
 • Recht op geluk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor uw kind wordt opvang aangeboden door Human Kind (Kinderdagverblijf de Bromtol ), gelegen naast de hoofdlocatie van onze school.

Met ingang van 1 augustus 2007 is MOVARE verantwoordelijk voor de organisatie van voor- en naschoolse opvang voor de leerlingen. Hiervoor zijn met de aanbieders van voor- en naschoolse opvang (de zogenaamde ‘kinderpartners’) afspraken gemaakt over onder meer de kwaliteit van de opvang, de prijs en de uitvoeringslocaties. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant.  

Enkele belangrijke afspraken zijn:

 • bij tijdige aanmelding bent u verzekerd van opvang,
 • het uurtarief is inkomensafhankelijk
 • voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Human Kind tel nr.: 045-5711254 

Tijdens schoolvrije dagen en vakanties kunnen de ouders tegen betaling gebruik maken van de opvang door Human Kind

De poorten van onze school zijn vanaf 08.15u en in de middag vanaf 12.45u geopend, de kinderen zijn dan welkom. Toezicht is daarbij aanwezig.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven