Integraal Kind Centrum Hei en Bos

Middenweg 31 7351 BA Hoenderloo (Gem. Apeldoorn)

Schoolfoto van Integraal Kind Centrum Hei en Bos

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Natuurlijk verwonderwijs
  • Speelsheid
  • Relatie
  • Autonomie
  • Duurzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In augustus 2018 zijn we gestart met 13 leerlingen. Op dit moment hebben we meer dan 50 leerlingen in drie groepen. Ongeveer 60% van onze kinderen komt uit Hoenderloo, de andere 40% komt uit andere dorpen in de omgeving of uit Apeldoorn.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen van groep 1 hebben op woensdag vrij. Op woensdag werken we met twee groepen. Groep 2-3-4 en groep 5 t/m 8.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven