Basisschool De Driesprong

Narcissenlaan 37 4542 BS Hoek

Schoolfoto van Basisschool De Driesprong

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een teamlid zoeken we altijd een vervanger, bij voorkeur iemand die bekend is met de methoden en werkwijze binnen onze school. Lukt dat niet, dan zoeken we naar een vervanger van buitenaf. De nieuwe Wet Werk en zekerheid kan vanwege de ketenbepaling voor problemen zorgen bij de vervangingen. Lesuitval proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. Scholengroep Probaz neemt vanaf schooljaar 2015/2016 deel aan het TCOZ (Transfer Centrum Onderwijspersoneel Zeeland). Op deze manier wordt getracht de organisatie van de vervangingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Gezien het lerarentekort zal vervanging steeds vaker niet mogelijk blijken en zullen groepen tijdelijk samengevoegd worden of zal aan ouders gevraagd worden hun kinderen thuis te houden. School is wel altijd gehouden aan de opdracht om -wanneer ouders dat niet zelf kunnen regelen- zelf voor alternatieve opvang van de kinderen te zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool De Driesprong telt momenteel 163 leerlingen. Schooljaar 2021-2021 zijn de volgende (combinatie)groepen gevormd:

 • groep 1-2a: juf Veerle en juf Laura
 • groep 1-2b: juf Ada en juf Veerle
 • groep 3: juf Esther A. en juf Corrie
 • groep 4: juf Renske en juf Yanaika
 • groep 5: juf Zépherine en juf Tanja
 • groep 6: juf Annelies, juf Yanaika en juf Margot
 • groep 7: juf Esther v.d. S. en juf Judith 
 • groep 8: meester Dennis 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan wat in de loop van 2021-2022 voor de organisatie zal worden aangepast naar de nieuwe situatie.  

De Driesprong beschikt over de volgende faciliteiten:

 • lift
 • invalidentoilet
 • speellokaal
 • gymzaal (Langestraat, beheer gemeente)
 • digibord in alle leslokalen
 • chromebooks voor alle bovenbouwleerlingen
 • Ipads voor een aantal onderbouwleerlingen (NT2)
 • klassenbibliotheken
 • meerdere werkruimtes voor individuele of kleine groepjes leerlingen
 • centrale hal

Voor kinderen die korter dan twee jaar in Nederland zijn, of kinderen die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om volledig te kunnen meedoen in het regulier onderwijs, is het mogelijk om 3 dagen per week taallessen te volgen op het taalexpertisecentrum (TEC) in Terneuzen. Vervoer wordt geregeld.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan in samenwerking met peuterspeelzaal en de Stichting kinderopvang Zeeuws Vlaanderen. Doelgroepkinderen krijgen in groep 1 en 2 extra taalaanbod binnen en buiten de groep.                                                                                           

Terug naar boven