INOVA basisschool Hoek van Holland

Mercatorweg 155 3151 CJ Hoek van Holland

  • Schoolfoto van INOVA basisschool Hoek van Holland
  • Schoolfoto van INOVA basisschool Hoek van Holland
  • Schoolfoto van INOVA basisschool Hoek van Holland
  • Schoolfoto van INOVA basisschool Hoek van Holland
  • Schoolfoto van INOVA basisschool Hoek van Holland

In het kort

Toelichting van de school

INOVA?is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl

INOVA is de nieuwe naam van de school die vroeger OBS van R?ckevorsel heette.
De naam INOVA past b? onze nieuwe onderw?svisie. We gaan mee met ontwikkelingen in de maatschapp? en leggen een goede basis voor ondernemende kinderen. We betrekken hierbij de bedr?ven én buurt om ons heen. We geven projectmatig onderw?s en bij ons staan onderzoekend & bewegend leren centraal. We dagen jullie kinderen uit om alles uit zichzelf te halen. 

Onze school heeft na de verbouwing een frisse uitstraling en f?ne sfeer die past b? de omgeving en ons projectgericht onderw?s.
Kom je ook langs voor een kennismaking?


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Internationaal
  • Natuur
  • Ondernemen
  • Vernieuwend
  • Aktief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de opvang na schooltijd en in de schoolvakanties kan er gebruik geworden van BSO KidsPleasure. Deze organisatie is gehuisvest in de school.

Zij hebben een ruim aanbod op het gebied van sport, cultuur en talentontwikkeling dat aansluit op de behoefte van de kinderen. Ook op de vlakken techniek en diverse workshops wordt er momenteel aan nieuwe plannen gewerkt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven