Alberoschool CBS De Regenboog

Oostendestraat 4 A 4433 AK Hoedekenskerke

  • De school heeft een ideale ligging om buiten onderwijs en bewegend leren te geven.
  • Op school krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf te ontdekken, te spelen en te leren.
  • Leren van en met elkaar is belangrijk in ons onderwijs.
  • Gezien Geliefd Gehoord

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Deleerlingen van onze school zijn overwegend tevreden over De Regenboog. Op eenaantal punten is er reden voor extra aandacht. Het gaat hierbij om de volgendegebieden: -Hetleerstofaanbod-Hygiëne Op alleandere gebieden scoort onze school een ruime voldoende. We zijn er trots op datde kinderen die onze school bezoeken dit met plezier doen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2017 werden de tevredenheidsmetingen voor ouders op de Regenboog weer afgenomen. Dat jaar konden de vragenlijsten thuis worden ingevuld op de computer. We hadden hiervoor het ouderportaal van Parnassys, ons administratie en registratie programma, opengesteld. De vragenlijsten werd aangeboden via internet. Alles is volledig anoniem. Parnassys is alleen het “doorgeefluik” van de enquête tussen thuis en school. Wij vinden het heel erg belangrijk uw mening te horen over de school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven