Alberoschool CBS De Regenboog

Oostendestraat 4 A 4433 AK Hoedekenskerke

  • De school heeft een ideale ligging om buiten onderwijs en bewegend leren te geven.
  • Op school krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf te ontdekken, te spelen en te leren.
  • Leren van en met elkaar is belangrijk in ons onderwijs.
  • Gezien Geliefd Gehoord

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt i.s.m. het bestuurskantoor, afdeling personeelszaken, geregeld.

Het vervangingsbeleid van de Regenboog wordt toegepast, als er geen vervanging kan worden geregeld. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we in drie groepen: groep 1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8.

Groep 1/2/3: Juf Babette en Juf Esther

Groep 4/5/6: Juf Carleijne

Groep 7/8: Juf Anne 

Arrangementen en ondersteuning: Juf Vivianne

Intern begeleider: Juf Astrid

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepsorganisatie is dit schooljaar: groep 1/2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8.

Oriëntatie op Natuur en Techniek is verwerkt in Werken in hoeken.

We werken ook met KIVA

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 Groep 3 werkt regelmatig in het lokaal van groep 4 / 5. 

Vanwege onze totaalmethode Alles-in-1 is het lastig om een precieze uitsplitsing per vakgebied te maken. Onze manier van lesgeven is er juist op gericht om verschillende vakken met elkaar te verbinden, waardoor samenhang ontstaat. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school wordt in alle klassen zorg en ondersteuning geboden waar dit nodig is. In eerste instantie gebeurt dit door de groepsleerkracht. Wanneer de groepsleerkracht aangeeft handelingsverlegen te zijn, wordt de hulp ingeroepen van de Intern Begeleider. Zij gaat, samen met het kind (en in het verlengde daarvan de ouders) en de leerkracht onderzoeken op welke manier het beste tegemoetgekomen kan worden aan de leerbehoefte van het kind. Wanneer deze hulp niet toereikend is, wordt er contact gelegd met de schoolbegeleidingsdienst (RPCZ) of met het Ondersteuningsteam binnen de gemeente Borsele.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door middel van scholing zorgen wij ervoor dat de kennis en vaardigheden up to date blijven, waardoor we passende zorg kunnen blijven bieden aan al onze leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven