Alberoschool CBS De Regenboog

Oostendestraat 4 A 4433 AK Hoedekenskerke

  • De school heeft een ideale ligging om buiten onderwijs en bewegend leren te geven.
  • Op school krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf te ontdekken, te spelen en te leren.
  • Leren van en met elkaar is belangrijk in ons onderwijs.
  • Gezien Geliefd Gehoord

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Regenboog. We hopen dat u veel heeft aan de gegevens. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2018 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openheid
  • Veiligheid
  • Plezier
  • Samenwerking
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
37
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Regenboog hanteren wij het 5-gelijke-dagen model. De kinderen van de groepen 1 t/m 8 maken allemaal dezelfde lesdagen en dezelfde uren. Deze zijn van 8.30 uur  - 14.00 uur. De leerkrachten zijn tijdens de lunch zelf verantwoordelijk voor hun groep. 

Ieder kind krijgt in zijn schoolloopbaan (8 jaar) het minimum aantal lesuren. In de schoolkalender worden de vakantie- en studiedagen opgenomen. Om de studiedagen te realiseren gebruiken we de marge-uren. We hanteren de wet- en regelgeving voor lestijden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven