Basisschool De Kei

Elft 53 1777 AC Hippolytushoef

  • Onderzoeken tijdens het spel vergroot de betrokkenheid van de kinderen
  • Op Chromebooks werken de kinderen binnen de beveiligde Google programma's.
  • Werken vanuit vertrouwen.
  • Gym en bewegen zijn wezenlijke onderdelen van het lesprogramma.
  • Samenwerken, zelfstandig werken, maar ook uitleg door de leerkracht komen in de dag terug.

In het kort

Toelichting van de school

Met behulp van het schoolvenster krijgt u, aan de hand van gegevens en resultaten, een eerste indruk van hoe wij als school functioneren. De gegevens zijn afkomstig van de DUO, de inspectie van het onderwijs en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de visie op onderwijs, de schoolprestaties en cijfers rondom de bedrijfsvoering.

Als u meer wilt weten kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Onderzoekend
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 telt de school 8 groepen. Op dit moment telt de school ongeveer 200 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Om te komen tot leren is het van belang dat kinderen goed in hun vel zitten, vertrouwen krijgen en zich veilig voelen. Hieronder kunt u lezen hoe wij dat vormgeven en wat wij doen als er sprake is van een probleem op één van deze gebieden.

Terug naar boven