Basisschool De Skulpe

Kreilerstraat 20 8713 JB Hindeloopen

Schoolfoto van Basisschool De Skulpe

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn wij overgestapt op de Iep-Eindtoets. Deze toets is kind vriendelijker, minder intensief om af te nemen en de leerlingen mogen in de boekjes werken. Daarnaast bouwt de toets op in moeilijkheidsgraad waardoor leerlingen starten met een succeservaring en niet gedemotiveerd raken tijdens het maken van de toets. De tijdsinvestering van de toets is twee keer twee uur i.p.v. drie dagdelen. Deze tijdsinvestering sluit beter aan bij de concentratieboog van de leerlingen op deze leeftijd.

De reacties van de leerlingen op het maken van de IEP-Eindtoets waren positief. De toets was volgens hen goed te doen en leuk om te maken.

Gedurende de hele schoolperiode volgen wij de leerlingen. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de prestaties van de leerlingen. Op basis van deze gegevens geven wij een voorlopig niveau advies voor het Voortgezet Onderwijs. De resultaten op de IEP eindtoets waren naar verwachting. De meeste leerlingen hebben laten zien wat zij in hun mars hebben.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school vinden wij het belangrijk een niveau advies te geven die past bij de leerling. Daarom voeren wij alle gespreken over het niveau advies samen met ouders en de leerling. Om tot een goed advies te komen maken wij gebruik van de Friese Plaatsingswijzer. Hierin staan de resultaten van de leerling van groep 6,7 en 8. Voor het vormen van een goed beeld zijn observaties van de leerkracht net zo belangrijk.

Aan het einde van groep 7 wordt een voorlopig niveau advies gegeven. Daarbij wordt besproken over de aandachtspunten in de ontwikkeling zodat de leerling weet waar hij/zij zich nog in kan ontwikkelen in groep 8. Na de toetsperiode in groep 8 wordt in februari een definitief voorlopig niveau advies gegeven. Met deze gegevens wordt de leerling aangemeld bij het Voortgezet Onderwijs. Na de uitslag van de eindtoets wordt het niveau advies definitief.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven