Mozarthof, school voor zeer moeilijk lerenden

Mozartlaan 29 1217 CM Hilversum

Schoolfoto van Mozarthof, school voor zeer moeilijk lerenden

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Binnen de Mozarthof worden allerlei kwaliteitsonderzoeken periodiek afgenomen. Dit gebeurt volgens een vaste planning en conform wet- en regelgeving. Het gaat hier om:

  • Leerlingtevredenheidsonderzoek (LTO), inclusief sociale veiligheidsbeleving
  • Oudertevredenheidsonderzoek (OTO)
  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), inclusief zelfevaluatie en Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Auditing
  • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) 4-jaarlijks onderzoek gericht op de veiligheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven