Mozarthof, school voor zeer moeilijk lerenden

Mozartlaan 29 1217 CM Hilversum

Schoolfoto van Mozarthof, school voor zeer moeilijk lerenden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dit doen wij in eigen beheer, zonder tussenkomst van derden. Wij zijn 'eigen risico dragend' en beschikken over een goede pool van invallers. Daarbij is het eigen personeel altijd bereid om bij (ziekte)verlof van een collega extra uren te draaien.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Het ontwikkelingsperspectief is leidend voor het onderwijsaanbod dat leidt naar de uitstroombestemming.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In het document ‘Onderwijsproces’ wordt het basisarrangement beschreven dat binnen de Mozarthof geboden wordt. Met dit basisarrangement wordt voorzien in de onderwijsbehoeften van onze gemiddelde ‘reguliere’ ZML-leerling.

Maar de gehanteerde kaders waarbinnen wij ons onderwijs vormgeven zijn niet altijd passend voor alle leerlingen. Om goed aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van een aantal specifieke doelgroepen binnen de school, moeten elementen uit het onderwijsproces worden aangepast. Denk hierbij aan het curriculum, methodegebruik en de organisatie en vormgeving van het onderwijs.

Overige leerjaren

Toelichting van de school

De Mozarthof heeft de ambitie te gaan werken met onderwijs-(zorg)arrangementen waarmee optimaal kan worden aangesloten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de verschillende doelgroepen binnen onze school:

  • het onderwijsaanbod voor leerlingen met uitstroombestemming ervaringsgerichte dagbesteding (OPP 1) en voor leerlingen met uitstroombestemming licht arbeidsmatige dagbesteding (OPP 2), die cognitief functioneren op het niveau van leerroute 1
  • het onderwijsaanbod voor peuters en kleuters
  • een onderwijs-zorgarrangement voor leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag (dit betreft het verwerven van de financiële middelen, om de extra ondersteuning te kunnen bieden die nodig is voor leerlingen met OPP 3 of 4 met een meer intensieve ondersteuningsbehoefte, om te kunnen (blijven) functioneren in een ‘reguliere’ ZML-klas)
  • het op de praktijk en de uitstroombestemming gerichte onderwijsaanbod in het VSO waaronder het versterken van het lesaanbod gericht op praktische basisvaardigheden en WEP
  • het onderwijsaanbod voor leerlingen met uitstroombestemming betaald werk of regulier vervolgonderwijs (OPP 4/5)   

Naast deze speerpunten werkt de Mozarthof aan de doorontwikkeling en verbetering van het reken- en taalonderwijs en Burgerschap.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Mozarthof biedt onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden.

Dit zijn leerlingen met een IQ tot 55. Ook leerlingen met een hoger IQ die kunnen profiteren van het aanbod dat de Mozarthof biedt kunnen worden toegelaten tot de school.

Leerlingen moeten een ontwikkelingsleeftijd van ongeveer 24 maanden hebben en het ritme en structuur van een schoolse setting aankunnen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven