Mozarthof, school voor zeer moeilijk lerenden

Mozartlaan 29 1217 CM Hilversum

Schoolfoto van Mozarthof, school voor zeer moeilijk lerenden

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij School Venster van Mozarthof.

Mozarthof is een school voor zeer moeilijk lerenden. Wij geven onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De school is verdeeld in twee afdelingen; de afdeling SO voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en de afdeling VSO voor leerlingen van 13 tot en met 20 jaar. 

In dit School Venster vindt u de resultaten van onze SO afdeling.

De gegevens zijn afkomstig van Mozarthof, de inspectie en Duo (de uitvoeringsinstantie van het ministerie van onderwijs)

Zo bieden wij u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Professioneel
  • Participatie
  • Perspectief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Op de Mozarthof werken we samen Sherpa. Een zorg en behandelvoorziening in de regio Gooi en Vechtstreek

Soms hebben leerlingen vanwege hun ontwikkelingsniveau of bijkomende problematiek extra ondersteuning nodig. Vaak ligt dat op het gebied van verzorging, gedrag en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dan is het nodig om in de klas (tijdelijk) extra ondersteuning te bieden aan een leerling. Hiervoor kunnen ouders een beroep doen op de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of bij de gemeente op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Mozarthof ondersteunt de aanvraag hiervoor. Voor de invulling van de extra ondersteuning wordt zorgondersteuning vanuit het scholenteam van Sherpa ingezet. Hierdoor is het mogelijk om inhoudelijk een goede samenwerking te hebben en met vaste personen te werken. Dit bevordert de rust in de school. Sherpa biedt ook ambulante ondersteuning in de thuissituatie

Terug naar boven