Ayoub

Buisweg 9 1222 EZ Hilversum

Schoolfoto van Ayoub

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Basisschool Ayoub is aangesloten bij RTC Transvita en kan een beroep doen op de invalpool van oproepleerkrachten.

Vanwege het steeds verder oplopende lerarentekort, ontkomen ook de vervangingspools niet aan de nadelige gevolgen hiervan. De invalpools worden door de personele krapte steeds verder uitgeput. Voor de korte termijn levert dat nog geen problemen op. RTC Transvita is continu bezig  de continuïteit van het onderwijs van de leden te borgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school biedt onderwijs aan leerlingen van 4-12 jaar. De school laat zich typeren als een netwerkschool met 0 % leerlingen met een REC–beschikking. De school bood cluster 2 onderwijs aan 2 leerlingen aan. De school kanworden getypeerd als een school waar speciale zorg wordt aangeboden met een combinatie hoge percentage gewogen leerlingen: 34 % van de leerlingen heeft een gewicht 1,2.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven