Lwj van Hasseltschool

Banckertlaan 130 1215 RH Hilversum

  • Wij hebben een prachtig schoolgebouw die wij delen met de Savornin Lohman Mavo, Peuterspeelzaal en na-schoolse opvang Hasselbraam (BINK)
  • Wekelijks geven wij lessen ter bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van de methode 'de Vreedzame School'.

In het kort

Toelichting van de school

De Van Hasseltschool is een kleinschalige, christelijke en Vreedzame school. Op onze school is iedereen welkom, en werken we enthousiast aan de talentontwikkeling van alle kinderen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school
  • Talentontwikkeling
  • Brede School Hilversum Zuid
  • Techniek
  • Persoonlijke aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Van Hasseltschool draait een continu-rooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten (Hasselhappen). De leerkrachten zijn bij het eten in de klas aanwezig. 

Na schooltijd, op vrije dagen en in vakanties biedt Bink ook kinderopvang aan in ons eigen gebouw. Voor meer informatie zie www.binkkinderopvang.nl/hasselbraam

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven