Jan van Rijckenborghschool

's-Gravesandelaan 15 1222 SX Hilversum

Schoolfoto van Jan van Rijckenborghschool

In het kort

Toelichting van de school

De Jan van Rijckenborghschool werkt vanuit de filosofie van het Rozenkruis (zie www.rozenkruis.nl) en biedt ouders en kinderen kleinschalig onderwijs waarin een balans wordt gezocht tussen hart, hoofd en handen, met bijzondere aandacht voor de (brede) spirituele ontwikkeling van kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • creativiteit
  • ontwikkelen autonomie
  • aandacht voor rust en stilte
  • aandacht v. grote levensvragen
  • kleinschaligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven