IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3 1223 MP Hilversum

Schoolfoto van IKC Villa Vrolik

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6-7-8 Villa Vrolik hebben de vragenlijst sociale veiligheid in het voorjaar en aan het einde van het jaar ingevuld. 

De leerlingen uit groep 6-7-8 vullen jaarlijks een vragenlijst in dat gaat over sociale veiligheid en welbevinden. De norm die de groep dient te halen is gesteld op 75%. Op het moment dat deze norm wordt gehaald kleurt het bolletje groen.De uitslag van deze vragenlijst wordt jaarlijks intern bekeken en geanalyseerd. Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak gemaakt voor de groep/individuele leerlingen voor het nieuwe schooljaar.

In de bijlage is deze uitslag in te zien. De uitgebreidere analyses (niet te zien op deze website) delen we met de inspectie. Op die wijze maken we inzichtelijk hoe de school op het gebied van sociale veiligheid planmatig handelt. Dit publiceren we niet op deze website i.v.m. de AVG. 

Volledigheidshalve wordt hieronder het format van de analyse per groep weergegeven.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen we de vragenlijst algemene vragen en sociale veiligheid bij ouders af. In 2019 hebben we boven de norm gescoord; namelijk 3,35. Dat is een ruim voldoende. De ouders gaven het IKC een 7,9. We gaan voorzichtig met de uitslag van deze vragenlijst om, omdat de responspercentage laag was. In 2020 was de respons hoger dan in 2019 maar nog steeds laag. Ook in 2020 krijgt de school een mooi cijfer van ouders: een 8. 

We zijn blij met de positieve uitslagen maar zien altijd punten voor verdere ontwikkeling. Ontwikkelpunten zijn bijvoorbeeld: de wijze waarop we ouders informeren en nog meer proactief handelen bij e.v. geconstateerde zorg bij kinderen.

Op basis van de uitslag van vragenlijsten, de zelfevaluatie van de school en lopende ontwikkelingen bepalen we jaarlijks met elkaar welke punten aandacht krijgen en opgepakt worden door het team. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven