IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3 1223 MP Hilversum

  • Het letterdiploma is door alle kinderen in groep 3 weer gehaald. Feestje!
  • Tijdens de kinderboekenweek mogen kinderen hun boek pitchen. Daarna kiest de groep voor de meest aansprekende pitch en krijgt dat boek!
  • Jaarlijks is het heel spannend: wie wint dit jaar het toernooi?
  • Jaarlijks hebben we een project dat gaat over duurzaamheid en de wijze waarop je gebruik maakt van je omgeving.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij IKC Villa Vrolik! 

Het IKC heeft sinds september 2017 haar deuren geopend in een nieuw gebouw in de nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve. IKC Villa Vrolik is een integraal kindcentrum. Dat betekent dat onderwijs en opvang, leren en ontwikkelen in elkaar over lopen. Vanuit één aanpak, één pedagogische visie en onder één dak in ons nieuwe gebouw in de wijk Anna’s Hoeve. IKC Villa Vrolik is een plezierige en veilige omgeving waar kinderen samen spelen én leren. We bieden kinderen van 2 tot 13 jaar onderwijs en opvang vanuit een gezamenlijke visie. Het IKC Villa Vrolik wordt zelfstandig aangestuurd sinds schooljaar 2018-2019, maar blijft nog een dislocatie van de Lorentzschool totdat de school met een voldoende aantal leerlingen 'zelfstandig' kan worden. 

U kunt op de website (www.ikcvillavrolik) een filmpje zien over het IKC en de schoolgids en het bijbehorende routeboekje downloaden https://ikcvillavrolik.nl/Praktische-zaken/Schoolgids-protocollen. Op Vensters is alleen het algemene deel van de schoolgids te lezen, het tweede deel (het routeboekje 2021-2022) kan helaas niet geüpload worden, omdat er maar 1 document geplaatst kan worden. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het IKC Villa Vrolik is geopend op 1 augustus 2017. Op 1 oktober 2017 had het IKC 166 leerlingen. 

Op 1 oktober 2021 had het IKC 318 leerlingen. De school groeit in leerlingenaantal. Een reden daarvoor is de aanbouw van veel nieuwe huizen in de wijk Anna's Hoeve waar het IKC staat. De verwachting is dat deze groei de komende jaren doorzet. Om die reden zijn we in gesprek met bestuur en gemeente om te onderzoeken hoe we de komende jaren kunnen uitbreiden zodat we alle kinderen een plek kunnen bieden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
318
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven