IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3 1223 MP Hilversum

Schoolfoto van IKC Villa Vrolik

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij IKC Villa Vrolik! 

IKC Villa Vrolik is een integraal kindcentrum. Dat betekent dat onderwijs en opvang, leren en ontwikkelen in elkaar over lopen. Vanuit één aanpak, één pedagogische visie en onder één dak in ons nieuwe gebouw in de wijk Anna’s Hoeve. IKC Villa Vrolik is een plezierige en veilige omgeving waar kinderen samen spelen én leren. We bieden kinderen van 2 tot 13 jaar onderwijs en opvang vanuit een gezamenlijke visie. 

U kunt op de website (www.ikcvillavrolik) meer informatie over het IKC. Ook vindt u daar de data voor de rondleidingen voor nieuwe ouders. U kunt zich daarvoor inschrijven. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen werken & leren
  • Enthousiast!
  • Professioneel
  • Denken in mogelijkheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 had het IKC 349 leerlingen, verdeeld over 14 groepen. De school groeit in leerlingenaantal. Een reden daarvoor is de aanbouw van veel nieuwe huizen in de wijk Anna's Hoeve waar het IKC staat. De verwachting is dat deze groei de komende jaren doorzet. Om die reden komt er een uitbreiding van een aantal lokalen in 2024. We kunnen na de verbouwing 17 groepen herbergen. 

We starten het schooljaar 2023/2024 met 15 groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
339
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Villa Vrolik heeft vijf gelijke schooldagen. De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis. De schooltijden zijn van 8.15 uur tot 13.45 uur.  De deur gaat in de ochtend voor de voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur. Kinderen die niet naar de voorschoolse opvang gaan, mogen vanaf 8.05 uur naar binnen. Van 13.45 uur tot 18.30 uur is er bso- tijd.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven