IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3 1223 MP Hilversum

  • Het letterdiploma is door alle kinderen in groep 3 weer gehaald. Feestje!
  • Tijdens de kinderboekenweek mogen kinderen hun boek pitchen. Daarna kiest de groep voor de meest aansprekende pitch en krijgt dat boek!
  • Jaarlijks is het heel spannend: wie wint dit jaar het toernooi?
  • Jaarlijks hebben we een project dat gaat over duurzaamheid en de wijze waarop je gebruik maakt van je omgeving.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij IKC Villa Vrolik! 

Het IKC heeft sinds september 2017 haar deuren geopend in een nieuw gebouw in de nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve. IKC Villa Vrolik is een integraal kindcentrum. Dat betekent dat onderwijs en opvang, leren en ontwikkelen in elkaar over lopen. Vanuit één aanpak, één pedagogische visie en onder één dak in ons nieuwe gebouw in de wijk Anna’s Hoeve. IKC Villa Vrolik is een plezierige en veilige omgeving waar kinderen samen spelen én leren. We bieden kinderen van 2 tot 13 jaar onderwijs en opvang vanuit een gezamenlijke visie. Het IKC Villa Vrolik wordt zelfstandig aangestuurd sinds schooljaar 2018-2019, maar blijft nog een dislocatie van de Lorentzschool totdat de school met een voldoende aantal leerlingen 'zelfstandig' kan worden. 

U kunt op de website (www.ikcvillavrolik) een filmpje zien over het IKC en de schoolgids downloaden https://ikcvillavrolik.nl/Praktische-zaken/Schoolgids-protocollen. Op Vensters is een deel van de schoolgids te lezen, het tweede deel kan helaas niet geüpload worden (het routeboekje 2020-2021). 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen werken & leren
  • Enthousiast!
  • Professioneel
  • Denken in mogelijkheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het IKC Villa Vrolik is geopend op 1 augustus 2017. Op 1 oktober 2017 had het IKC 166 leerlingen. 

Op 1 oktober 2019 had het IKC 246 leerlingen. De school groeit in leerlingenaantal. Een reden daarvoor is de aanbouw van veel nieuwe huizen in de wijk Anna's Hoeve waar het IKC staat. De verwachting is dat deze groei de komende jaren doorzet. Om die reden zijn we in gesprek met bestuur en gemeente om te onderzoeken hoe we de komende jaren kunnen uitbreiden zodat we alle kinderen een plek kunnen bieden.

Weergave

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Villa Vrolik heeft vijf gelijke schooldagen. De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis. De schooltijden zijn van 8.15 uur tot 13.45 uur.  De deur gaat in de ochtend voor de voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur. Kinderen die niet naar de voorschoolse opvang gaan, mogen vanaf 8.00 uur naar binnen. Van 13.45 uur tot 18.30 uur is er bso- tijd.  

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld passen we toe (zie bijlage). Dit protocol gebruiken we binnen de stichting (Stip). Dit schooljaar is het doel dat alle scholen de meldcode schoolspecifiek maken. 

Het schoolveiligheidsplan is het plan van de Lorentzschool en wordt nog IKC specifiek gemaakt. 

Terug naar boven