Basisschool de Wilge

Cornelis Drebbelstraat 64 1222 SC Hilversum

Schoolfoto van Basisschool de Wilge

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Wilge is een gewilde school met ruim 470 leerlingen in Hilversum-Noord. De school is gehuisvest in een mooi monumentaal pand.

Speerpunten van het onderwijs zijn:

- Les in het Engels vanaf groep 1; een native speaker is vast aan de school verbonden.
- Tweetalige stroming Engels/Nederlands: twee groepen 1/2 zullen starten met 30% van de lestijd les in het Engels; dit wordt jaarlijks uitgebreid naar de volgende jaren.
- Onderwijs verrijkt met ICT. Er worden iPads ingezet vanaf de groep 1.

Meer informatie? Bekijk hier de Wilge in een overzicht

Of ga naar de website dewilge.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
537
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven