Titus Brandsmaschool

Lopes Diaslaan 87 1222 VC Hilversum

Schoolfoto van Titus Brandsmaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Titus Brandsmaschool is een middelgrote katholieke school gehuisvest in een ruim en nieuw pand in Hilversum Noord, aan de rand van de Westerheide. Speerpunten van ons onderwijs zijn:

- les in het Engels vanaf groep 1
- Integratie van ICT in het onderwijs van alle groepen. Onlangs zijn we gestart met het aanbieden van lesstof op iPads voor leerlingen die wat meer aankunnen. De lesstof wordt door onze eigen leerkrachten ontwikkeld.

Meer weten? Ga naar de Titus Brandsmaschool in een overzicht

Of: titus-brandsmaschool.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven