School voor Speciaal Basisonderwijs C Hummeling

Peter Planciusplein 12 1212 BW Hilversum

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs C Hummeling

In het kort

Toelichting van de school

De C. Hummelingschool is een school voor speciaal basisonderwijs, een voorziening voor kinderen die extra zorg nodig hebben op leer- en/of sociaal-emotioneel gebied. Er wordt gewerkt in kleine groepen, met een veilig sociaal-emotioneel klimaat en veel structuur. Om de overzichtelijke omgeving te garanderen telt de school maximaal 100 leerlingen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven