Annie MG Schmidtschool

Laapersboog 9 1213 VC Hilversum

Schoolfoto van Annie MG Schmidtschool

In het kort

Toelichting van de school

De Annie MG Schmidtschool, een school voor speciaal basisonderwijs, maakt deel uit van de Stichting Elan waarin 5 scholen voor (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs de krachten hebben gebundeld. Samen maken ze het verschil voor leerlingen voor wie het verschil nog niet gemaakt is. (Klimopschool en Mozaïek te Hilversum, Indon te Bussum, Wijngaard te Huizen).

De school werkt "handelingsgericht" dat betekent dat de onderwijsbehoefte van de leerlingen centraal staat.  Wat heeft deze leerling nodig om een bepaald doel te bereiken. De school heeft 18 groepen gemiddeld 15 leerlingen. Ook kent de school een taal en rekengroep waar ook kinderen van het regulier basisonderwijs remediërend onderwijs volgen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven