De Klimopschool (SO / VSO)

Hoflaan 10 1217 EA Hilversum

Schoolfoto van De Klimopschool (SO / VSO)

In het kort

Toelichting van de school

De Klimopschool, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs maakt deel uit van de Stichting Elan, waarin 5 scholen voor speciaal (basis) onderwijs  de krachten hebben gebundeld. Samen maken ze het verschil voor leerlingen voor wie het verschil nog niet gemaakt is ( het Mozaïek, de Annie M.G. Schmidt te Hilversum, de Indon te Bussum en de Wijngaard te Huizen).

De Klimop is de eerste gecertificeerde 'Geef me de 5'- school in Nederland. Hiermee creëren we een omgeving met veel structuur en veiligheid. Een omgeving waarin kinderen optimaal leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is dus veel aandacht voor dagritme en voorspelbaarheid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Klimop heeft in totaal 75 leerlingen, waarvan 34 SO en 41 VSO
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
95

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven