Het Mozaïek voor speciaal basisonderwijs

Van Strijlandstraat 6 1222 ES Hilversum

Schoolfoto van Het Mozaïek voor speciaal basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Het Mozaïek, een school voor speciaal basisonderwijs, maakt deel uit van de Stichting Elan waarin vijf scholen voor (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs de kracht hebben gebundeld. Samen maken ze het verschil voor leerlingen voor ie het verschil nog niet gemaakt is. (De Klimop en de Annie M.G. Schmidt te Hilversum, de Wijngaard te Huizen en de Indon te Bussum).

Het Mozaïek is een school met ambitie. Uit ieder kind willen we halen wat erin zit. Dat doen we in samenwerking met ouders. Aan de basis ligt dat we voortdurend heel goed meten. Hoe ontwikkelt uw kind zich cognitief en sociaal-emotioneel en hoe spelen we daar samen goed op in. Dat noemen we 'data, duiden, denken en doen'.

Het Mozaïek is een PBS (Positive Behaviour Support) school. Dit is een methode waarmee positief gedrag systematisch wordt gestimuleerd.  De school heeft 11 groepen met gemiddeld 15 leerlingen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven