Kindcentrum De Wijde Blik

Augustinushof 59 1216 LD Hilversum

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wijde Blik
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wijde Blik
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wijde Blik

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Kindcentrum De Wijde Blik

Wij zijn de openbare basisschool in de Hilversumse wijk Kerkelanden. Wij vertalen plezier op school naar samen spelen, samen werken en samen leren. Wat je leuk vindt leer je makkelijker. Wij zijn er voor alle kinderen van welke godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond dan ook. Deze verschillen zijn een verrijking voor ons onderwijs. Kinderen mogen laten zien wie ze zijn. Vanuit onze verschillen vormen we samen één school. Onze school heeft een eigen identiteit, profiel en achtergrond en is diep geworteld in Kerkelanden. 

Iedereen is van harte welkom op Kindcentrum De Wijde Blik! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Verwondering
  • Welbevinden
  • Talentontwikkeling
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Wijde Blik wordt bezocht door 97 leerlingen (op 01-10-2019). Het leerlingenaantal liep de afgelopen jaren terug en stagneert nu. De verwachting is, dat we de komende jaren een lichte groei doormaken. Naast de ambitie om in leerlingenaantal te groeien, waken we ervoor, dat het kleinschalige karakter behouden blijft.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van bepaalde kenmerken van de ouders. De schoolweging van Kindcentrum De Wijde Blik is: 33,8. Het spreidingsgetal geeft de mate aan waarin de leerlingen in de school van elkaar verschillen. Het spreidingsgetal van Kindcentrum De Wijde Blik is: 6,3.

Weergave

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven