Wilhelminaschool

Gijsbrecht van Amstelstr 4 1213 CK Hilversum

Schoolfoto van Wilhelminaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Wilhelminaschool.

De Wilhelminaschool is een moderne, open protestants-christelijke basisschool. Wij leven en werken vanuit ons geloof. Wij werken vanuit vier kernwaarden: Respect, Uniciteit, Veiligheid en Samenwerken. 

Het onderwijs op de Wilhelminaschool wordt gegeven door middel van het leerjaarstofklassensysteem. Binnen dit systeem wordt er lesgegeven in drie verschillende niveaus. 

Innovatie, Plusklas, Engels, Wetenschap en Techniek zijn begrippen die zichtbaar zijn in ons onderwijs. Op onze website worden deze begrippen verder uitgelegd. 

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school.

Ons motto: Leren doe je met en van elkaar.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Betreffende het aantal leerlingen kan worden aangegeven dat dit een totaal is van de Wilhelminaschool en de locatie Bavinckschool.

Deze 2 locaties behoren namelijk allebei tot het brinnummer ( administratienummer) van de Wilhelminaschool.

Op de locatie Wilhelmina aan de Gijsbrecht van Amstelstraat 4 bevonden zich op de teldatum 01-10-2017 totaal 335 leerlingen.(schooljaar 15-16)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Overblijven:

Leerlingen kunnen overblijven tijdens de lunchpauze.

Maandag, dinsdag en donderdag voor de groepen 1 t/m 8.

Vrijdag alleen voor de groepen 5 t/m 8.

Roostertijden:

Één keer in de twee á drie jaar wordt er d.m.v. een enquête gevraagd wat ouders/verzorgers vinden van de huidige schooltijden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven