Nassauschool

Merelstraat 45 1223 NS Hilversum

 • Schoolfoto van Nassauschool
 • Schoolfoto van Nassauschool
 • Schoolfoto van Nassauschool
 • Schoolfoto van Nassauschool
 • Schoolfoto van Nassauschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn de Nassauschool!

 • Modern
 • Een goede basis
 • Veilig
 • Sprankelend

Modern onderwijs in een uniek Dudok gebouw. We hebben de nieuwste methodes, werken met tablets en ons onderwijs is van hoogstaand niveau.

Veiligheid vormt voor ons de basis tot goed onderwijs, voor de optimale ontwikkeling van kinderen.

Op deze site en onze website vindt u alle informatie die u wilt hebben!

Sfeer proeven?

Kom langs voor een rondleiding.

De koffie staat klaar!

Team Nassauschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veilig en positief: Vreedzaam
 • Passend onderwijs
 • Goede basis rekenen en taal
 • Modern en sprankelend
 • Samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het onderwijs, zoals Vreedzame School, leerlingenraad, tablets etc. Kinderen voelen zich thuis op de school en zijn ook trots op de school. Met de open dag zijn het de kinderen die de nieuwe ouders rondleiden.

De school heeft 7 groepen, wisselend in grootte. Voor zover mogelijk werken we met enkele groepen, behalve bij de kleuters . Bij de kleuters zitten groep 1 en 2 bij elkaar en starten we met kleine groepen ( 17 leerlingen) zodat instroom goed mogelijk is.  Dit jaar is groep 5/6 bij ons  een combinatie groep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de buitenschoolse opvang werken wij samen met kinderdagopvang Bink in Hilversum.
Zij hebben meerdere locaties in Hilversum.
De meeste kinderen van onze school gaan naar de locatie Marimba.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven