Violenschool

Violenstraat 3 1214 CJ Hilversum

Schoolfoto van Violenschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op de Violenschool zien we  dat de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 tevreden zijn over hun school. Het gemiddelde cijfer dat ze de school geven is een 8

In het rapport staan de verbeterpunten die de leerlingenraad bedacht heeft.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Om het jaar worden ouders gevraagd een oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. In het voorjaar 2021 was dat voor het laatst. De ouders konden kiezen voor de Nederlandse of Engelse enquête (zie bijlage).

112 ouders hebben een enquête ingevuld, dit is een 35% (uitgaande van 450 leerlingen). Dit is een voldoende aantal om een goed beeld te krijgen van de mening van de ouders.

De ouders geven de school het rapport cijfer 7,9 en een gemiddelde score van 3,27 (van 4) op de verschillende thema's.

We zijn blij met de positieve uitslagen maar zien altijd punten voor verdere ontwikkeling.

Ontwikkelpunten zijn bijvoorbeeld: de wijze waarop we ouders informeren over veranderingen in de school en de begeleiding naar het Voortgezet onderwijs. Op basis van de uitslag van vragenlijsten, de zelfevaluatie van de school en lopende ontwikkelingen bepalen we jaarlijks met elkaar welke punten aandacht krijgen en opgepakt worden door het team.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven