Violenschool

Violenstraat 3 1214 CJ Hilversum

Schoolfoto van Violenschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters PO site van de Violenschool te Hilversum.

De Violenschool is een openbare basisschool in het centrum van Hilversum: voor ieder kind toegankelijk, ongeacht geloofsovertuiging of afkomst. Ouders, kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar op basis van wederzijds respect, daarbij ruimte biedend aan ieders persoonlijke invalshoek. Wij zijn een interculturele school waar Nederlandstalig onderwijs en tweetalig onderwijs wordt gegeven.

De Violenschool onderstreept het doel van Vensters PO door op een transparante en betrouwbare wijze onze informatie over de kwaliteit van ons onderwijs op deze site te beschrijven. De toelichting op deze kengetallen is geschreven door de directie van de Violenschool.
Op de website van de school vindt u nog meer informatie over de school: Violenschool

NB: De voormalige Internationale afdeling van de Violenschool heet nu IPS Hilversum en valt niet meer onder de Violenschool. In sommige oudere overzichten zijn nog de gegevens van de internationale afdeling verwerkt.

Nick Homan-Dijkstra en Jeldau Veenstra

Directie Violenschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Ontwikkeling
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aan het begin van een schooljaar hebben we ongeveer 435 leerlingen. Gedurende het schooljaar stromen nieuwe leerlingen, met name kleuters in en groeit het leerlingaantal naar ongeveer 460 leerlingen. Er zijn 18 groepen.
De gemiddelde groepsgrootte is 26 leerlingen. De kleutergroepen zijn kleiner aan het begin van het schooljaar. Zij groeien van ongeveer 20 leerlingen naar ongeveer 28 leerlingen.

De school wordt grotendeels bezocht door leerlingen uit de directe omgeving van de school, een deel van de leerlingen woont verder weg van de school. Dit komt omdat ouders bewust voor de school kiezen ivm TPO onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
435
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

0

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Violenschool beoogt een veilige omgeving te zijn voor het kind. Sociale veiligheid is een voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Een leerling die zich veilig voelt op school en zelfvertrouwen heeft, staat meer open voor de lesstof. We vinden het belangrijk dat de kinderen op een goede manier met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. De school geeft voortdurend aandacht aan sociale veiligheid. Gewenst gedrag wordt gezien, bekrachtigd en beloond en niet gewenst gedrag wordt open benoemd, afgewezen en soms bestraft. De school is een leer- en oefenplaats voor sociaal gedrag.  Leerlingen moeten zich in sociaal-emotioneel opzicht nog (verder) ontwikkelen. De school levert hieraan een belangrijke bijdrage. Ze bevordert het zelfvertrouwen van de leerlingen en leert hen op een verantwoordelijke manier omgaan met zichzelf, de ander en de maatschappij. Dat doen we niet alleen. Ouders zijn op onze school een belangrijke partner.

Terug naar boven