Dr.ir.C.Lelyschool

Lopes Diaslaan 85 1222 VC Hilversum

  • Schoolfoto van Dr.ir.C.Lelyschool
  • geconcentreerd werken

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de venstersite van de Dr.ir.C.Lelyschool, doorgaans ook gewoon Lelyschool genoemd.

De Lelyschool is een kleinschalige, veilige en ambitieuze openbare basisschool in Hilversum Noord. We geven de kinderen een brede blik op de wereld mee, met respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn. Met dit openbare uitgangspunt heeft de Lelyschool aandacht voor ieder kind en zijn alle kinderen welkom.

Op onze school ontmoeten kinderen elkaar om te leren, te ontdekken en te spelen. Ons schoolteam vindt goede leerprestaties en een fijne sfeer binnen de school van groot belang.

Kom langs, doe mee en ervaar zelf hoe de sfeer op onze school is. U kunt een afspraak maken met Jeldau Veenstra (directeur) voor een kennismakingsgesprek. Op dit moment hebben we geen wachtlijst voor inschrijving. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Veilig
  • Talentontwikkeling
  • Hoge verwachtingen
  • Gedegen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Lelyschool heeft in de afgelopen tien jaar een gemiddeld aantal leerlingen van 80 gehad en is daarom in leerlingenaantal redelijk stabiel gebleven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders en leerlingen zijn vrij om op de momenten dat de directeur beschikbaar is en de IB om binnen te lopen om zaken te bespreken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij het opstellen van het sociaal en digitaal veiligheidsplan hebben wij gekeken naar alle aspecten die naar onze beleving onder sociale veiligheid gerangschikt kunnen worden. Wij hebben alle protocollen daarom in één groot veiligheidsplan.Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat.Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen.Wij denken bij veiligheid in de school niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening dat alle bij de schoolorganisatie betrokkenen, zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus ook voor het team ( directie en leerkrachten,) onderwijsondersteunend personeel en ouders. We beschrijven in dit beleidsstuk de werkwijze(n) en maatregelen, die wij op schoolniveau inzetten om onze gestelde doelen te bereiken. Veel afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde protocollen,die op school aanwezig zijn. Waar dit van toepassing is, wordt hiernaar verwezen. Ook op bestuursniveau liggen veel afspraken vast omtrent sociale- en fysieke veiligheid, geldend voor alle onder haar bestuur ressorterende scholen. In de bijlagen wordt verwezen naar deze beleidsstukken.

Terug naar boven