Dr.ir.C.Lelyschool

Lopes Diaslaan 85 1222 VC Hilversum

  • Schoolfoto van Dr.ir.C.Lelyschool
  • geconcentreerd werken

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Welkom op de venstersite van de Dr.ir.C.Lelyschool, doorgaans ook gewoon Lelyschool genoemd.

De Lelyschool is een kleine school is Hilversum Noord. Een school met een goed pedagogisch klimaat en goede eindscores. De afgelopen jaren heeft de school een eindscore die boven het landelijk gemiddelde ligt

De Lelyschool onderstreept het doel van Vensters PO door op een transparante en betrouwbare wijze onze informatie over de kwaliteit van ons onderwijs op deze site te beschrijven. De toelichting op de kengetallen is geschreven door de directie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professionele cultuur
  • moderne hulpmiddelen
  • waarderen
  • kindgericht
  • resultaatgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Lelyschool heeft in de afgelopen tien jaar een gemiddeld aantal leerlingen van 80 gehad en is daarom in leerlingenaantal redelijk stabiel gebleven.
Weergave

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders en leerlingen zijn vrij om op de momenten dat de directeur beschikbaar is en de IB om binnen te lopen om zaken te bespreken.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Bij het opstellen van het sociaal en digitaal veiligheidsplan hebben wij gekeken naar alle aspecten die naar onze beleving onder sociale veiligheid gerangschikt kunnen worden. Wij hebben alle protocollen daarom in één groot veiligheidsplan.Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat.Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen.Wij denken bij veiligheid in de school niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening dat alle bij de schoolorganisatie betrokkenen, zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus ook voor het team ( directie en leerkrachten,) onderwijsondersteunend personeel en ouders. We beschrijven in dit beleidsstuk de werkwijze(n) en maatregelen, die wij op schoolniveau inzetten om onze gestelde doelen te bereiken. Veel afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde protocollen,die op school aanwezig zijn. Waar dit van toepassing is, wordt hiernaar verwezen. Ook op bestuursniveau liggen veel afspraken vast omtrent sociale- en fysieke veiligheid, geldend voor alle onder haar bestuur ressorterende scholen. In de bijlagen wordt verwezen naar deze beleidsstukken.

Terug naar boven