Kindcentrum De Doelakkers

Koningskruis 11 5081 XM Hilvarenbeek

Schoolfoto van Kindcentrum De Doelakkers

In het kort

Toelichting van de school

Een keuze voor een school, of kindcentrum, maakt u niet zomaar. Het is een keuze die u voor jaren neemt. Samen met jullie als ouders zijn wij, als opvang- en onderwijsinstelling, medeverantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling die uw kind meemaakt. Daarin is elk kind verschillend. Eenieder ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. U en de Kinderen vormen de pijlers waarvoor we werken.

Met deze informatiegids over ons IKC zullen we een inkijk geven in onze manier van werken. Wat vinden we belangrijk binnen ons IKC, bij de opvang en in het onderwijs. We zullen uitgebreid zijn, maar lang niet alles zal omschreven worden. De praktijk ervaren en een rondleiding krijgen is vaak de beste manier om een goede indruk te krijgen van onze samenwijsaccomodatie. Neem dan ook gerust contact met ons op. Overigens hebben wij ook een website (www.stichtingsamenwijs.nl/doelakkers) Bezoek en bekijk deze gerust! Deze gids is in gezamenlijkheid met onze opvangcollega’s geschreven en onderdelen van opvang zullen verweven zijn met delen die voor het onderwijs gelden.

We starten met onze gezamenlijke missie en visie, kernwaarden en pedagogische doelen. Daarna zal eerst informatie over de opvang en daarna het onderwijs weergegeven worden. We hebben een gezamenlijke zorgstructuur en afspraken hoe we binnen het team omgaan met stagiaires en invalkrachten. Een niet te vergeten belangrijke spil binnen onze organisatie, zijn jullie als ouders.  We hopen dat u deze gids met veel plezier zult lezen en gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Joep van den Hout - Directeur onderwijs

Nicole vd Wiel - Manager opvang

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • respect
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven