Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs

Schoolstraat 38 5081 VH Hilvarenbeek

Schoolfoto van Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Starrebos heeft de uitslag van de enquête besproken en over het algemeen zijn we tevreden met de uitslag. De communicatie met ouders scoort minder. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de nieuwe structuren die worden ingevoerd na een onstuimige periode met veel directiewisselingen wat onrust met zich mee had gebracht. Dit geeft ons als Samenwijscentrum een goed ijkpunt om hier verder op door te gaan en meer op de communicatie structuren en vormen te investeren. Dit was al in ons Samenwijsplan opgenomen en zal nu meer naar voren worden gehaald.
Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven