Kindcentrum de Driehoek

Wagenmaker 1 5081 ER Hilvarenbeek

  • rondom de school is een mooi speelplein met ruimte om te klimmen, voetballen en meer
  • leesplezier is een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen
  • alle kinderen kunnen zowel in de klas als op leerpleinen werken
  • regelmatig zijn er vieringen waar kinderen hun talenten kunnen laten zien aan alle kinderen van de school en kinderopvang

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks vragen we naar de tevredenheid en het welbevinden van de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Deze vragenlijst hebben we afgenomen in maart 2023. Over het algemeen voelen de leerlingen zich prettig op school. Ze geven de school als eindcijfer een 8!  

De leerlingen van de Driehoek zijn vooral erg tevreden over de uitleg van de leerkrachten, de hulp die wordt geboden en de duidelijke regels op school. De klas vinden ze veelal ook leuk en fijn en de kinderen voelen zich vooral veilig op school. Kortom een prachtig resultaat. 

Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. De punten nemen we weer mee om ons onderwijs iedere dag een beetje beter maken! 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders van de Driehoek zijn zeer tevreden over de school. Maar natuurlijk kunnen we zaken verbeteren. Dat is wat wij voortdurend willen; wat werkt goed en waar kunnen we beter. 

Ouders zijn zeer tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten. En ouders geven aan dat kinderen met veel plezier naar school komen en zich veilig voelen. 

We zullen nog veel inzetten op de communicatie met ouders. 


Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven