Basisschool Meer en Dorp

Thorbeckelaan 40 2181 VD Hillegom

Schoolfoto van Basisschool Meer en Dorp

In het kort

Toelichting van de school

Op Basisschool Meer en Dorp heten wij u en uw kind van harte welkom.

Wij zijn een katholieke school waar eigentijds onderwijs wordt verzorgd en kinderen veiligheid ervaren om optimaal te ontwikkelen en te beleven. Basisschool Meer en Dorp biedt goed onderwijs, waarin we leerlingen zover brengen dat ze hun plaats in de wereld in kunnen nemen. Onze pijlers zijn: Ontwikkelen, Beleven en Veiligheid. Dit zijn de kernwoorden van onze visie op onderwijs, voortkomend uit onze missie. 

Samen groeien is meer dan alleen groter worden...

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelen
  • Beleven
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Meer en Dorp verwacht per 01-10-2020 een leerlingaantal te hebben van 255 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven