Basisschool Meer en Dorp

Thorbeckelaan 40 2181 VD Hillegom

Schoolfoto van Basisschool Meer en Dorp

In het kort

Toelichting van de school

Naar de basisschool. Voor ieder kind is dit een hele stap. Ook voor ouders is het een hele gebeurtenis. Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind toe aan de school.

Op Basisschool Meer en Dorp heten wij u en uw kind van harte welkom. 

Samen groeien is meer dan alleen groter worden...

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelen
  • Beleven
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Meer en Dorp verwacht per 01-10-2020 een leerlingaantal te hebben van 255 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Gronden voor Vrijstelling onderwijsactiviteiten

De leerlingen van onze school nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, zoals beschreven in de Schoolgids en het Schoolplan. Het bevoegd gezag (bestuur van Sophia Scholen) kan op verzoek van ouders/verzorgers een leerling vrijstelling verlenen van deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. In dat geval biedt de school een alternatief lesprogramma/ alternatieve onderwijsactiviteit aan. Een leerling kan worden vrijgesteld van deelname aan de gymnastieklessen op basis van een medische indicatie. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven