Johannesschool

Mariastraat 30 2181 CT Hillegom

Schoolfoto van Johannesschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van het schoolvenster van de Johannesschool uit Hillegom,

U neemt een kijkje in onze etalage, waarbij u zich een beeld kunt vormen van een aantal onderdelen van onze school. Deze onderdelen, ook wel indicatoren genoemd, zijn aangeleverd door DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij gaat het meestal om "harde" en meetbare gegevens, zoals leerlingaantallen en CITO gegevens. Waar mogelijk hebben we een toelichting geschreven om zodoende meer over de indicatoren te vertellen.

We zijn trots op onze school! Een school waar het fijn is om te zijn voor de kinderen én de volwassenen en waar leren en spelen vaak hand in hand gaan. Via dit venster tilt u maar een klein gordijntje op; als u deze website bekijkt omdat u een school zoekt voor uw kind, is dit pas een eerste stap. Het echte beeld ontstaat als u de Johannesschool bezoekt, vanzelfsprekend onder schooltijd. Dan is het levendig en bruist de energie van de kinderen door het gebouw. Ook zult u de rust ervaren, die ook zo bij onze school hoort.

Als uw kind al leerling is van de Johannesschool, hopen we dat u in dit venster onze school herkent!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • coöperatief werken
  • focus op ICT toepassingen
  • prestatiegericht
  • specialisten & vakleerkrachten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft te maken gehad met een opvallende daling van het leerlingenaantal op teldatum 1 oktober 2013. In het schooljaar 2012 2013 heeft een  aantal leerlingen de school verlaten na een crisis i.v.m. een rechtszaak over de plaatsing van een leerling. Dit was een moeilijke periode voor ouders en school en we zijn er trots op dat die periode op een positieve manier is afgesloten. Dat het vertrouwen met de ouders hersteld is, blijkt ook uit de nieuwe stijging van de leerlingenaantallen. De instroom van nieuwe kleuters bleef sowieso goed, maar dankzij tussentijdse aanmeldingen in bestaande groepen, is de nieuwe groei ontstaan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
425
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op dit moment wordt er een nieuw pest-protocol en gedragsprotocol opgesteld. De verwachting is dat dit protocol aan het einde van schooljaar 2016-2017 klaar is.

Terug naar boven