RK Basisschool De Giraf

Guido Gezellelaan 3 2182 WB Hillegom

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Giraf

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de pagina van ons Schoolvenster. Graag willen wij u hier informeren hoe wij ons onderwijs op basisschool De Giraf vorm geven, waar wij belang aan hechten en hoe wij de schoolsfeer willen waarborgen. Zo hopen wij een goede impressie van onze school waar eigentijds onderwijs en belangrijke tradities in een veilige leeromgeving hand in hand gaan, te kunnen geven.

Kijkt u ook eens op onze site: www.de-giraf.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor goede resultaten
  • Sociaal veilige/Gezonde school
  • Welkom kind met leerbeperking.
  • Welkom kind met hoge begaafdh.
  • Engels vanaf de kleuterjaren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
397
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven