De Fontein

Willem de Rijkelaan 13 2181 TA Hillegom

  • Schoolfoto van De Fontein
  • Schoolfoto van De Fontein
  • Schoolfoto van De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

De Fontein is een moderne, christelijke basisschool. In ons onderwijs is verbinding het sleutelwoord. Tussen de kinderen en leerkrachten, tussen de leerkrachten en u als ouder en binnen ons team. Een positieve, sociale omgeving vinden we belangrijk. Dat is één van de redenen dat wij werken via de aanpak PBS; positive behavior support. Het draait bij ons om respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Dit bevordert het leren en stimuleert gewenst gedrag. En verder? De komende jaren is er extra aandacht voor leesonderwijs, we hanteren een continurooster, hebben een inpandige BSO en een fijne samenwerking met sportverenigingen en culturele instellingen.

We zijn trots op ons mooie, karakteristieke gebouw. Uw kind krijgt hier letterlijk en figuurlijk de ruimte om te spelen en te leren. Ons betrokken team geeft les in aantrekkelijke lokalen en de kinderen genieten zichtbaar op onze grote speelpleinen. Uniek in Hillegom; gelegen in een rustige omgeving. 

Meer weten? Kom gerust langs. We maken graag persoonlijk kennis met u.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Respect
  • Veiligheid
  • Eigenaarschap
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zoals je ziet, is De Fontein een middelgrote basisschool. Ieder kind wordt bij ons gezien en gehoord. De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen. Gedurende het schooljaar komen er regelmatig leerlingen bij. Iedereen is welkom, ongeacht geloof of cultuur. 

Benieuwd naar ons onderwijs? Bezoek onze website!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wanneer er sprake is van pestgedrag of onveiligheid, dan geven wij altijd de voorkeur aan een persoonlijk gesprek met alle betrokkenen.

Terug naar boven