De Fontein

Willem de Rijkelaan 13 2181 TA Hillegom

  • Schoolfoto van De Fontein
  • Schoolfoto van De Fontein
  • Schoolfoto van De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

De Fontein is een moderne, christelijke basisschool. In ons onderwijs is verbinding het sleutelwoord. Tussen de kinderen en leerkrachten, tussen de leerkrachten en u als ouder en binnen ons team. Een positieve, sociale omgeving vinden we belangrijk. Dat is één van de redenen dat wij werken via de aanpak PBS; positive behavior support. Het draait bij ons om respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Dit bevordert het leren en stimuleert gewenst gedrag. En verder? De komende jaren is er extra aandacht voor leesonderwijs, we hanteren een continurooster, hebben een inpandige BSO en een fijne samenwerking met sportverenigingen en culturele instellingen.

We zijn trots op ons mooie, karakteristieke gebouw. Uw kind krijgt hier letterlijk en figuurlijk de ruimte om te spelen en te leren. Ons betrokken team geeft les in aantrekkelijke lokalen en de kinderen genieten zichtbaar op onze grote speelpleinen. Uniek in Hillegom; gelegen in een rustige omgeving. 

Meer weten? Kom gerust langs. We maken graag persoonlijk kennis met u.  

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven