De Toermalijn Vrije School voor de Bollenstreek

Abellalaan 74 2182 TZ Hillegom

Schoolfoto van De Toermalijn Vrije School voor de Bollenstreek

In het kort

Toelichting van de school

Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor kinderen. Wij geven vrijeschoolonderwijs met hoofd, hart en handen. Naast goed taal- en rekenonderwijs is er aandacht voor het kunstzinnige. Er wordt veel gezongen, leerkrachten vertellen verhalen en er wordt gewerkt met natuurlijke materialen zoals bijenwas, vilt en natuurlijke verf. We hebben aandacht voor gezonde voeding en leren kinderen om goed te zorgen voor zichzelf en anderen. Op ons prachtige natuurlijke schoolplein wordt in de pauzes heerlijk gespeeld.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Cognitieve Ontwikkeling
  • Sociaalemotionele Ontwikkeling
  • Motorische Ontwikkeling
  • Kunstzinnige Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

kinderen nemen brood mee en lunchen op school onder toezicht van de leerkrachten.

Lestijden kleuters:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 13.30 uur

woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven