CBS De Parel

Zuiderzeestraatweg 145 3849 AD Hierden

  • Onze school heeft mooie, ruime speelplaatsen
omgeven door prachtig groen.
  • (Leren)lezen is erg belangrijk voor kinderen.
O.a met een 'Bieb op school' stimuleren we kinderen om veel te lezen.
  • Bij groep 1 en 2 stimuleren we kinderen door Ontwikkelingsgericht Onderwijs aan te bieden.
  • Door de hele school heen, van groep 1 t/m 8, wordt er Engels gegeven.
  • Wetenschap en Techniek is een belangrijk onderdeel op onze school. Onderzoeken, construeren, nieuwsgierig zijn.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van CBS De Parel, een prachtige dorpsschool in Hierden. Een 'gewone' basisschool waar we elk kind als 'bijzonder' zien: een parel!

Dit venster biedt u inzicht in de kernwaarden en resultaten van onze school. Waar nodig hebben we een toelichting gegeven bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Onze school is echter veel meer dan de belangrijke cijfers en feiten die u hier op deze pagina kunt vinden. We nodigen u daarom van harte uit om een kijkje te nemen op onze schoolsite: www.schoolhierden.nl of persoonlijk met ons te komen kennismaken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig klimaat
  • Onderzoekend leren
  • De Bijbel is onze basis
  • Vertrouwen in elkaar
  • Kwaliteit staat voorop

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Toelichting niet nodig 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen onze school is BSO Koraal gevestigd. Hier kunnen kinderen, indien nodig, ná schooltijd opgevangen worden.

Op onze school werken we met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen op school lunchen, in de klas met de leerkracht. Daarna is er tijd om buiten te spelen. Dit gebeurt onder toezicht van medewerkers van Lunchkidz.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven