CBS De Parel

Zuiderzeestraatweg 145 3849 AD Hierden

  • Onze school heeft mooie, ruime speelplaatsen
omgeven door prachtig groen.
  • In alle groepen worden de zaakvakken thematisch aangeboden. Kinderen formuleren hun eigen leervragen, onderzoeken en ontdekken met elkaar.
  • O.a. met een 'Bieb op school' motiveren we kinderen en ouders: (voor-)lezen is leuk én belangrijk
  • Door veel tijd en aandacht te besteden aan spel ontwikkelen jonge kinderen zich.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van CBS De Parel, een prachtige dorpsschool in Hierden. Een 'gewone' basisschool waar we elk kind als 'bijzonder' zien: een parel!

Dit venster biedt u inzicht in de kernwaarden en resultaten van onze school. Waar nodig hebben we een toelichting gegeven bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Onze school is echter veel meer dan de belangrijke cijfers en feiten die u hier op deze pagina kunt vinden. We nodigen u daarom van harte uit om een kijkje te nemen op onze schoolsite: www.schoolhierden.nl of persoonlijk met ons te komen kennismaken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Onderzoekend leren
  • De Bijbel is onze basis
  • Vertrouwen
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de loop van het jaar neemt het aantal leerlingen toe doordat 4-jarigen instromen in de onderbouw.

De kinderen zijn verdeeld over 9 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen onze school is BSO Koraal gevestigd. Hier kunnen kinderen, indien nodig, ná schooltijd opgevangen worden.

Op onze school werken we met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen op school lunchen, in de klas met de leerkracht. Daarna is er tijd om buiten te spelen. Dit gebeurt onder toezicht van medewerkers van Lunchkidz.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het actuele Schoolveiligheidsplan en de Meldcode Kindermishandeling zijn te vinden op de website van VCO Harderwijk-Hierden.

Terug naar boven