Basisschool Sint Joris

Looistraat 4A 6582 BC Heumen

Schoolfoto van Basisschool Sint Joris

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van basisschool Sint Joris. 

Hier kunt u veel informatie vinden over onze school. 

Een aantal gegevens worden hier automatisch geplaatst vanuit de de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  

Waar nodig hebben wij hierbij een toelichting gegeven. 

Indien u nog vragen heeft over de informatie of over onze school, neem dan contact op met onze directeur Saskia Tissen-Beelen.

Ook kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Welbevinden
  • Samen leren en samen leven
  • Optimale brede ontwikkeling
  • Kind - ouder - school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze basisschool hebben wij bij aanvang van het schooljaar 140 leerlingen. Door de instroom van nieuwe leerlingen stijgt dit aantal gedurende het schooljaar. Daarom hebben wij ervoor gekozen om komend schooljaar te werken met zes groepen.

Het aantal vierjarige in het dorp Heumen, samen met de nieuwe leerlingen die in het dorp komen worden, maken dat onze school naar verwachting de komende jaren licht groeit in het aantal leerlingen.

Wilt u een nieuwe leerling aanmelden of informatie krijgen over onze school? Neemt u dan contact op met onze directeur (Saskia Tissen) om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven