School Met De Bijbel De Wegwijzer

Leijenburgplein 2a 4161 AR Heukelum

Schoolfoto van School Met De Bijbel De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Wegwijzer is een school waar we met hart, hoofd en handen werken aan het welzijn van onze leerlingen. Wij zijn blij om u op deze wijze op de hoogte te kunnen stellen van de gegevens van onze mooie school. Op onze school verwelkomen we kinderen uit Heukelum, maar ook kinderen uit de omgeving. Onze school is een plaats waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij streven naar een omgeving waar een kind zich veilig en gewaardeerd voelt. Een school waar een kind kennis en zelfstandigheid opdoet en waar we met elkaar sociale vaardigheden hoog in het vaandel hebben. Samen bouwen we aan een school waar het voor kinderen, ouders en leerkrachten goed toeven is.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gewoon goed onderwijs
  • Veiligheid is de basis
  • Met plezier naar school
  • Voor hoofd, hart en handen
  • Professioneel, betrokken team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hebben bewust nog een traditioneel schooltijdenrooster omdat veel ouders en leerkrachten dit waarderen. Het gesprek over andere schooltijden (continu rooster bijvoorbeeld) wordt wel gevoerd. Op dit moment zijn we van mening dat het prettig is dat jonge kinderen in groep 1 t/m 4 een extra vrije middag hebben (vrijdag), dat alle kinderen woensdagmiddag vrij zijn en dat er een mogelijkheid bestaat om tussen de middag naar huis te gaan om te lunchen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven