School Met De Bijbel De Wegwijzer

Leijenburgplein 2a 4161 AR Heukelum

  • Schoolfoto van School Met De Bijbel De Wegwijzer
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel De Wegwijzer
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel De Wegwijzer
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Wegwijzer is een school waar we met hart, hoofd en handen werken aan het welzijn van onze leerlingen. Wij zijn blij om u op deze wijze op de hoogte te kunnen stellen van de gegevens van onze mooie school. Op onze school verwelkomen we kinderen uit Heukelum, maar ook kinderen uit de omgeving. Onze school is een plaats waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij streven naar een omgeving waar een kind zich veilig en gewaardeerd voelt. Een school waar een kind kennis en zelfstandigheid opdoet en waar we met elkaar sociale vaardigheden hoog in het vaandel hebben. Samen bouwen we aan een school waar het voor kinderen, ouders en leerkrachten goed toeven is.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Veilig
  • Betrouwbaar
  • Professioneel
  • Geloof

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven