obs De Schatkist

Achterweg 35 4171 BA Herwijnen

  • Drie keer per jaar krijgt groep 1 t/m 8 een dag(deel) les in de natuur! Zie www.natuurwijs voor meer informatie.
  • Alle klassen gaan ieder schooljaar op excursie. Hier is groep 1/2 op bezoek op de boerderij.
  • Ieder jaar hebben we feest met juffendag! Ouders uit de OR helpen ons met organiseren van verschillende activiteiten.
  • We werken door de hele school met chromebooks en Ipads.
  • In groep 1/2 werken we iedere 6 weken met een ander thema.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In 2022 heeft groep 5 t/m 8 meegedaan aan de leerlingtevredenheidspeiling. De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school waarderen. Het gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is 8,6. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde.  

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Er is schooljaar 2022 een tevredenheidsenquête ingevuld door alle kinderen, ouders en medewerkers. We beschikken nu over “scores/cijfers” en opmerkingen. Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 27 ouders deelgenomen. De ouders konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen. Op basis van alle scores/cijfers is er sprake van een “rapportcijfer voor onze school".

OBS De Schatkist scoort gemiddeld 8,2. De waardering van de ouders voor OBS De Schatkist is daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde.       

 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven