obs De Schatkist

Achterweg 35 4171 BA Herwijnen

  • Jaarlijks maken we met de hele school een herfstwandeling
  • We zijn een 'Gezonde school' en besteden jaarlijks veel aandacht aan een gezonde voeding.
  • Schoolfoto van obs De Schatkist
  • Schoolfoto van obs De Schatkist
  • We maken op school vanaf groep 1 t/m 8 gebruik van Chromebooks en Ipads.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In 2020 heeft groep 5 t/m 8 meegedaan aan de leerlingtevredenheidspeiling. De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is 8,09. Onze school scoort gemiddeld 8,90 op de vraag van het rapportcijfer. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee 0,81 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.  

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Er is schooljaar 2019-2020 een tevredenheidsenquête ingevuld door alle kinderen, ouders en medewerkers. We beschikken nu over “scores/cijfers” en opmerkingen. Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 31 van de 51 ouders deelgenomen. Dat is een responspercentage van 61%. Deze 31 ouders hebben de peiling voor 38 leerlingen ingevuld. De ouders konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen. Op basis van alle scores/cijfers is er sprake van een “rapportcijfer voor onze school". 

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,58. OBS De Schatkist scoort gemiddeld 7,97. De waardering van de ouders voor OBS De Schatkist is daarmee 0,39 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.       

 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven