Sint Aegidius-School

Hertmerweg 26 7626 LW Hertme

  • Schoolfoto van Sint Aegidius-School
  • Schoolfoto van Sint Aegidius-School
  • Schoolfoto van Sint Aegidius-School
  • Schoolfoto van Sint Aegidius-School
  • Schoolfoto van Sint Aegidius-School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het laatste schooljaar hebben we met een score van 540,1 boven het landelijk gemiddelde gescoord.

In de grafiek is te zien dat de eindopbrengsten van onze school variëren per jaar.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De St. Aegidius heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Voor gedetailleerde informatie klik hiernaast op de link naar de website van de Onderwijsinspectie.

Terug naar boven