St. Hubertusschool

Louis Beelstraat 12 6049 HS Herten

  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool
  • Schoolfoto van St. Hubertusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Normaal gesproken nemen alle kinderen deel aan een reguliere Eindtoets. De resultaten zijn over een reeks van jaren zoals ze, volgens de schoolgroep, verwacht mogen worden, hetgeen niet betekent dat er geen verbeteringen mogelijk zouden zijn. We streven ernaar vóór en bij elk kind het resultaat te behalen, dat bij dat kind verwacht mag worden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gerealiseerd door en met het afnemen van methode-gebonden toetsen en toetsen uit het CITO- LOVS.
De resultaten worden geanalyseerd, zowel op groepsniveau als op individueel niveau waarbij vooral wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei.
De resultaten worden besproken in groepsbesprekingen die de IB-er voert met de respectievelijke leerkrachten en mede de hand van de resultaten worden de groepsplannen voor de erop volgende periode aangepast. De resultaten hebben vooral de plek van 'wat zien we, hoe komt het dat we dat zien, wat kunnen we er toekomstgericht mee, dit in het kader van data, duiden, doelen, doen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het overgrote deel van het gegeven schooladvies, is het gegeven advies het juiste, waardoor het kind aansluitend aan onze school het onderwijs volgt dat het meest passend is. Onderstaande statistieken tonen dat ook aan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven