't Schrijverke

Wassenbergstraat 12 5373 CH Herpen

Schoolfoto van 't Schrijverke

In het kort

Toelichting van de school

‘t Schrijverke is de enige basisschool in Herpen. We zijn toegankelijk voor alle kinderen uit Herpen en omgeving.
Onze 300 leerlingen zijn verdeeld over 13 groepen.
Een team van 28 vrouwen en mannen verzorgt het onderwijs en alles wat daar bij hoort.

Kenmerken van ’t Schrijverke zijn
- We zijn een school met een gezellige, gemoedelijke open sfeer;
- We betrekken ouders nauw bij het onderwijs;
- Ieder kind presteert naar vermogen, we sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind;
- De zorg voor individuele kinderen staat op een hoog peil;
- Er wordt geluisterd naar ouders;
- Elk kind wordt gewaardeerd op ’t Schrijverke, zowel door leerkrachten als door medeleerlingen;
- We zijn een katholieke school en verwachten van alle betrokkenen respect voor onze algemeen christelijke uitgangspunten;
- We werken met eigentijdse methodes en werkvormen;
- Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen en zelfkennis;
- We hebben een ruim, leuk en kleurrijk gebouw;
- Leerkrachten van ’t Schrijverke scholen zich continu bij;
- Er wordt hard gewerkt door kinderen, ouders en personeel;
- Op ’t Schrijverke is veel mogelijk;
- We zijn een rookvrije school.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven