Heilig Hartschool

Loffertweg 14 6616 AV Hernen

Schoolfoto van Heilig Hartschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Deze score is de gemiddelde eindscore van groep 8. Hoewel we erg tevreden zijn over deze scores, zijn we er ons wel van bewust dat dit een eindmeting is en niet een weergave van wat de leerlingen gedurende 8 jaar onderwijs geleerd hebben.

Als we naar de groei van de individuele leerlingen in 8 jaar tijd kijken, die we met een volgsysteem in kaart brengen en ook elk half jaar aan ouders rapporteren, dan zijn we tevreden met deze eindresultaten. Kijkend naar de individuele leerlingen, zowel de meer als minder begaafde leerlingen, heeft de Heilig Hartschool goede leerresultaten behaald.

De eindtoets laat alleen de cognitieve prestaties zien, hoe goed de leerlingen zijn met rekenen en taal. Het laat niet zien hoe de leerlingen zich hebben ontwikkeld op creatief en sociaal emotioneel gebied. Ook valt uit deze cijfers niet af te lezen of de leerlingen de school als een fijne veilige omgeving hebben ervaren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor ons belangrijk omdat ze informatie geven over de ontwikkeling van de kinderen en de groepen als geheel. Ze geven ook aan of de doelstellingen die we ons gesteld hebben gehaald zijn. In februari analyseren de leerkrachten en samen met de intern begeleider (zorgcoödinator) en de directie de resultaten en trekken daar conclusies uit. Verbeterplannen (individueel of voor de hele groep) worden dan eventueel gemaakt en in gang gezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het vervolgonderwijs geeft aan dat onze adviezen betrouwbaar zijn en goed overeenkomen met de mogelijkheden van de individuele leerling. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Uit het laatste inspectierapport blijkt dat de inspectie vertrouwen heeft in de Heilig hartschool. We hebben een basisarrangement.

Terug naar boven