Heilig Hartschool

Loffertweg 14 6616 AV Hernen

  • Schoolfoto van Heilig Hartschool
  • Schoolfoto van Heilig Hartschool
  • Schoolfoto van Heilig Hartschool
  • Schoolfoto van Heilig Hartschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is vanwege ziekte of verlof, vragen wij vervanging aan bij de Centrale Vervangerspool Ingenium. Doorgaans is een invaller beschikbaar. Door het toenemend lerarentekort moeten we soms een andere oplossing zoeken, bijvoorbeeld het verdelen van kinderen over twee groepen. In uiterste nood doen wij een beroep op u en vragen wij u of u uw kind thuis kunt houden. Uiteraard krijgt u dan op tijd bericht. Indien geen opvang voorhanden, is uw kind gewoon welkom op school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken in twee bouwen; onder- en bovenbouw. Binnen een bouw zijn twee mentorgroepen die gekoppeld zijn aan een leerkracht. Binnen en buiten de bouw is ons motto: Samen waar kan en apart waar moet.


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens het zelfstandig werken worden er verschillende vakgebieden aangeboden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens het zelfstandig werken worden er verschillende vakgebieden aangeboden.

Onder wereldoriëntatie valt aardrijkskunde/topografie, geschiedenis, natuur/biologie, techniek, verkeer, burgerschap en levensbeschouwing.

In de periode dat kinderen op de basisschool zitten, dienen zij in totaal 7520 uur onderwijs te krijgen. Wij hanteren een indeling van 940 uur per jaar in de groepen 1 t/m 8.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In principe kan onze school alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijspassend onderwijs geven. In geval van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaan wij samen met ouders en het onderwijszorgcentrum van Kans&Kleur na wat de beste passende onderwijsplek is voor deze leerling op één van de basisscholen van Kans&Kleur. Soms is dat niet de school die het dichtst bij huis staat maar er is altijd een passende plek op één van onze scholen. Als bijlage treft u het schoolondersteuningsprofiel van 'basisschool Heilig Hart aan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben als speerpunt om onze leerlingen te monitoren op de cruciale doelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met kinderopvang De Eerste Stap.

Terug naar boven