Heilig Hartschool

Loffertweg 14 6616 AV Hernen

  • Schoolfoto van Heilig Hartschool
  • Schoolfoto van Heilig Hartschool
  • Schoolfoto van Heilig Hartschool
  • Schoolfoto van Heilig Hartschool

In het kort

Toelichting van de school

De Heilig Hartschool is een dorpsschool in de kern van Hernen. Bijna alle leerlingen uit het dorp bezoeken onze school. Onze school neemt dan ook een centrale plek in de leefgemeenschap van Hernen in. We hebben combinatieklassen waarin we kinderen alle kansen bieden om zich te ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige basis
  • Groepsdoorbrekend
  • Zelfstandig werken en leren
  • Doelgericht
  • Onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met het vijf gelijke dagen model. De leerlingen lunchen samen met de leerkracht in hun eigen bouw.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven