Petrusschool

Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde

  • Onze school is gevestigd in een ruim en licht gebouw. Bij binnenkomst zie je meteen de ruime, door ouders versierde, hal.
  • In ons leesatelier zijn de nieuwste boeken te vinden. Elke dag starten alle groepen met lezen. De kinderen kunnen hier hun boek ruilen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Petrusschool

De Petrusschool is de enige basisschool in Hengevelde. Vrijwel alle kinderen uit het dorp Hengevelde bezoeken deze school. Ook komen veel leerlingen uit het gebied rondom het dorp. 

De Petrusschool is een school, waar we samen trots op zijn. Een school die midden in het dorp staat. Een school in een mooi gebouw en met moderne materialen. Maar bovenal een school met veel betrokken mensen: leerlingen, leerkrachten, ouders en vele andere mensen uit het dorp. Dankzij deze grote betrokkenheid lukt het steeds weer om samen leuke en leerzame activiteiten voor onze leerlingen te organiseren. 

Op deze site staan vooral cijfers en feiten. Onze school is natuurlijk meer dan dat. De sfeer van de school is natuurlijk niet weer te geven op deze site. Een kennismakingsbezoek werkt daarvoor beter. Dit is altijd in te plannen. Neem gerust contact op!

De gegevens van deze site zijn afkomstig van de school, DUO en de inspectie. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen werken aan de toekomst
  • Veilige omgeving
  • Brede totaalontwikkeling
  • Dorpsschool
  • Samen met ouders en omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aantal leerlingen

Door de afname van het aantal geboortes in de Hof van Twente hebben we al enkele jaren te maken met een dalend aantal leerlingen. Gelukkig wonen er in en rondom Hengevelde voldoende gezinnen om een volwaardige school met negen groepen te laten bestaan. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven